PRODUKTY A SLUŽBY ADAMEC CRANE SYSTEMS

ZAKLÁDÁME SI PŘEDEVŠÍM NA NAŠICH DLOUHOLETÝCH ZKUŠENOSTECH, ZNALOSTI AKTUÁLNÍCH ŠPIČKOVÝCH TECHNOLOGIÍ A VELKÉ VARIABILITĚ NAŠICH JEŘÁBOVÝCH KOMPONENTŮ.


Jeřáby vyrábíme vždy na míru podle konkrétních potřeb zákazníka v nejvyšší kvalitě za použití vysoce kvalitních komponentů Stahl, Wampfler, HBC, Lenze. Standardně je naše dodávka kompletní včetně výroby, dopravy, montáže provedení zátěžových zkoušek, individuálního vyzkoušení, revizí zdvíhacích zařízení a elektro. Dodávka je tedy na klíč.

Naše jeřáby poskytují široké možnosti využití. Jsou vhodné všude tam, kde je potřeba přemisťování libovolných nákladů, zejména v průmyslových halách, výrobních či skladovacích prostorech, a to jak ve vnitřních i venkovních prostorách. Našimi zákazníky jsou velké, střední i malé výrobní podniky, zejména v těchto odvětvích: automobilový průmysl, stavebnictví, potravinářství, chemický průmysl, energetika, letecký a dopravní průmysl, slévárenství.

přehled produktů adamec crane system

produkty adamec crane system v detailu

Mostové jeřáby – spolehliví pomocníci pro různorodá odvětví průmyslu.

Mostové jeřáby jsou vhodné všude tam, kde je potřeba přepravy těžkých břemen ve třech osách.

Možnosti jejich využití jsou velice rozsáhlé, od jednoduchých malých jeřábků s nosností od 63 kg, sloužících k přemisťování výrobků na pracovních stolech, přes jeřáby dílenské, jeřáby do opraven automobilů nebo nákladních vozidel až po jeřáby vysokých nosností do 250 t i více, dále jako jeřáby procesní, plně automatizované nebo drapákové.

Jak již název napovídá, mostové jeřáby mají zdvihací zařízené umístěné na mostu jeřábu.

Skládají se z jednoho nebo dvou mostů, tj. rozlišujeme mostové jeřáby jednonosníkové nebo dvounosníkové, a z příčníků, ve kterých jsou umístěna pojezdová kola hnaná pohony.

Jako pohonné jednotky jsou používány asynchronní třífázové motory řízené zpravidla měničem frekvence pro plynulý chod a omezení rozhoupání břemene. Hlavní součástí je zdvíhací mechanismus, podvěsný kladkostroj nebo dvounosníková kočka. Dále je součástí jeřábu elektroinstalace, napájecí a ovládací kabely a vlastní ovladač.


Mostové jeřáby jednonosníkové

Jednonosníkové jeřáby se v praxi používají od nosnosti 63 kg do 16 000 kg a vyjímečně i do 25 000 kg. Jejich rozpětí může být až přes 30 m. Obvyklé použití je do dílen, výrobních procesů, opraven a podobně, kde nosnost do cca 16 t postačuje.

Jednonosníkové provedení je levnější, ale je stejně spolehlivé jako dvounosníkové. Ovládání může být řešeno buď závěsným ovladačem, nebo rádiově. Tyto jeřáby mohou být použity pro vnitřní i venkovní provoz.


Mostové jeřáby dvounosníkové

Dvounosníkové jeřáby se používají pro větší nosnosti od cca 10 000 kg až do 200 t, nebo pro speciální aplikace, například příčné obracení forem, kdy je kvůli vhodnějšímu tangenciálnímu náběhu lana na bubny dvou koček možné tolerovat větší náběžný úhel lana.

Dvounosníkové jeřáby, zejména vyšších nosností, mohou být vybaveny příčnou lávkou, vhodnou k servisu těžších součástí kladkostrojů a také například k údržbě světel v hale. Dvounosníkové jeřáby mohou být ovládány závěsným ovladačem, radiovým dálkovým ovladačem nebo i z kabiny. Dvounosníkové jeřáby jsou vhodné pro vnitřní i venkovní provoz.


Podvěsné jeřáby

Podvěsné jeřáby jsou variantou jeřábů mostových s tím rozdílem, že pojezdová kola jsou podvěšena na jeřábové dráze zespodu na spodní pásnici. Toto řešení se zpravidla používá při nutnosti zavěšení jeřábové dráhy zespodu na vazníky nebo jakýkoliv podhled.


Portálové jeřáby

Portálové jeřáby pojíždí po kolejnici, která je v úrovni země a skládají se z jednoho nebo dvou mostů, noh portálového jeřábu a příčníků s pojezdovými koly a pohony. Jejich omezení je v nutnosti zabezpečení prostoru pojezdu noh jeřábu a příčníků dle platných norem z hlediska bezpečnosti osob.


Jeřábové dráhy

Jeřábové dráhy umožňují pojezd jeřábu.

Jeřábové dráhy jsou zpravidla tvořeny nosníkem jeřábové dráhy a navařenou kolejnicí. Dráha je charakterizována nosností, rozpětím a tzv. modulem (podélnou vzdáleností podpor). Pro větší nosnosti, od cca 100 t, může být kolejnice samostatná, uchycená na jeřábovou dráhu přes rektifikovatelné podložky. Každá jeřábová dráha podléhá návrhu podle aktuálně platného Eurokódu a po její instalaci musí být geodeticky zaměřena a její tvar musí splňovat platné normy.

Součástí jeřábové dráhy musí být také napájení jeřábu, které je tvořeno buď smykovou, nebo kabelovou trolejí.


Kladkostroje STAHL CraneSystems

Kladkostroje Stahl CraneSystems, jejichž historie sahá až do roku 1876, jsou produkovány s důrazem na špičkovou kvalitu. Celosvětově patří k nejkvalitnějším. Více o Stahl CraneSystems, jejich kladkostrojích a dalších produktech zde.


Jeřáby v nevýbušném provedení <Ex>

Jeřáby mohou být dodány i do výbušných prostředí například lakoven, přečerpávacích plynových stanic, do prostředí s nebezpečím výbuchu prachu a podobně. Stahl CraneSystems světovým leaderem v dodávkách nevýbušných (Ex) zdvíhacích zařízení.

Jeřáby v nevýbušném provedení se používají v mnoha odvětvích: v chemickém a petrochemickém průmyslu, v těžbě, výrobě energie, potravin a léčiv. STAHL CraneSystems se zabývá vývojem a vede světový trh v oblasti technologie dodávek jeřábů a zdvíhacích zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Vývojem jeřábových komponentů s ochranou proti výbuchu se společnost STAHL CraneSystems zabývá již od roku 1926, a tak významně přispěla k úspěchu celého průmyslového odvětví a k nastavení současných průmyslových standardů. To vše i díky svému vlastnímu základnímu výzkumu, špičkovému oddělení výzkumu a vývoje a nespočtu technických inovací v oblasti jeřábových technologií.

Více o ochraně ve výbušném prostředí si můžete přečíst zde.


Jeřáby s drapákem

Jeřáby mohou být vybaveny nejrůznějším příslušenstvím, například vidlicovým nebo polypovým drapákem.


Jeřáby s obchodním vážením

Mezi speciální výbavu patří například i vážící zařízení s displejem, který může být umístěn buď na jeřábu, na kočce nebo přímo v radiovém ovladači. Přesnost může sahat až k obchodnímu vážení.


Automatizované jeřábové systémy

Jeřáby mohou být také vybaveny řídícími systémy od jednoduché stykačové automatiky, až po kompletní řízení PLC počítačem s možností napojení na nadřazené systémy.


Další dodávané typy jeřábů

Jsme schopni dodat také jeřáby konzolové, jež jsou uchyceny např. na sloupu haly, nebo jeřáby sloupové, které se skládají ze sloupu, na kterém je otočné rameno s kladkostrojem poháněné buď ručně, nebo elektricky. Pro otočný jeřáb je nutné zajistit dostatečnou únosnost v patě sloupu vyvolanou odpovídajícím momentem a posouvající silou, jež zpravidla vyžaduje výstavbu základu.

Provozní podmínky často vyžadují individuální řešení jeřábů. Používají se například mostové jeřáby tandemové (zdvojené), s jedním nebo dvěma kladkostroji, jeřáby, které se samy zvládnou vyhnout různým překážkám, s koordinovanou funkcí, nebo samozřejmě také jeřáby určené pro venkovní použití bez ohledu na počasí.


Projektování, statické výpočty

Naše projekční oddělení, vedené Ing. Davidem Adamcem a ing. Josefem Musílkem, Ph.D., se snaží být špičkou v teorii navrhování jeřábů, drah, poháněcích ústrojí, koček a ocelových konstrukcí. Všechny projekty jsou samozřejmě provedeny v souladu s aktuálně platným Eurokódem, doplněné vlastními teoriemi, založenými na vlastním dlouholetém výzkumu a zkušenostech, které Eurokód nepostihuje. Složitější ocelové konstrukce navrhujeme pomocí MKP systému.

Výpočty jeřábů ADAMEC CRANE SYSTEMS jsou prováděny vlastním výpočetním a návrhovým systémem ACS CraneCalc, pomocí něhož je možné provést výpočet standardních jednonosníkových nebo dvounosníkových jeřábů, jeřábových drah a případných sloupů v několika minutách včetně vygenerování obchodní nabídky.


Konstrukce

Konstrukce jeřábů probíhá ve 3D CAD Autodesk Inventor. Zakreslení můžeme však připravit samozřejmě i ve 2D AutoCad v libovolné verzi. Naše špičkové konstrukční oddělení je připraveno pružně reagovat na různorodé potřeby našich klientů.


Záruční i pozáruční servis jeřábů a kladkostrojů

Prostřednictvím široké sítě našich servisních středisek poskytujeme záruční i pozáruční servis našich jeřábů i produktů jiných dodavatelů. Provádíme servis kladkostrojů našeho partnera STAHL Crane Systems, jakož i servis kladkostrojů dalších výrobců, např. Demag, Liftket atd.