SERVIS JEŘÁBŮ A JEŘÁBOVÝCH DRAH


Při uvedení do provozu nového jeřábu ADAMEC CRANE SYSTEMS obdrží každý zákazník společně s kompletní dokumentací jeřábu i harmonogram doporučený́ch kontrol a inspekcí. V případě, že s námi zákazník uzavře servisní smlouvu, postaráme se o to, aby byly veškeré kontroly odborně provedeny v daný́ch termínech.

Servis však poskytujeme i formou jednorázových výjezdů na přání zákazníků, kteří servisní smlouvu uzavřenou nemají.

V případě nutnosti akutního servisního zásahu reagujeme ve většině případů do několika hodin, nejpozději však do 48 hodin od přijetí požadavku zákazníka.

Naši servisní pracovníci procházejí pravidelným školením u firmy Stahl CraneSystems, kde jsou seznamováni se všemi servisními postupy a inovacemi.