TECHNOLOGIE A PROCES VÝROBY JEŘÁBŮ ADAMEC CRANE SYSTEMS


Na základě poptávky a zadaných vstupních informací je zákazníkovi předložena nabídka včetně podrobné technické specifikace, která je vypracována bezplatně. Zadání parametrů pro váš jeřáb je možné prostřednictvím našeho poptávkového formuláře, e-mailem či telefonicky. Po odsouhlasení či případných úpravách, provedených v souladu s přáním zákazníka, se nabídka finalizuje.
Následuje vytvoření podrobné projektové dokumentace, která je před začátkem výroby předložena zákazníkovi ke schválení.

V průběhu výroby je zákazníkovi na jeho přání a na základě předchozí domluvy umožněno provádět zákaznický audit výroby nebo si určit vlastní dozor za účelem kontroly a fyzického převzetí (není to však nutností). Každá zakázka má sestaven podrobný časový harmonogram všech fází výroby, jehož dodržování se průběžně kontroluje tak, aby nedocházelo k prodlevám s dodáním.
Všechny procesy probíhají v souladu s ISO 9001.

Svařování

  • Svařování je prováděno dle ČSN EN 1090-2, EXC 3
  • Stupeň jakosti svarů odpovídá ČSN EN ISO 5817B
  • Svařování provádějí výhradně zkušení svářeči s kvalifikací dle EN 287-1
  • Metody svařování odpovídají EN ISO 4063 - M 135, 138, 111
  • Automatické svařování provádíme dle ČSN EN 1418-135-121

Elektroinstalace

  • Pro naše jeřáby a podélné napájení používáme kabelové vlečky vysoké kvality firmy Conductix-Wampfler.
  • Veškeré elektroinstalace provádí naši odborní pracovníci s předepsanou certifikací.
  • Veškeré funkční části elektroinstalace jsou před uvedením do provozu vždy pečlivě otestovány.

Povrchová úprava

Úprava povrchů našich jeřábů a jeřábových drah je prováděna nejprve technologií průběžného tryskání, následně je aplikována důkladná a spolehlivá antikorozní ochrana vysoce kvalitními nátěrovými systémy. Tímto způsobem je zajištěna ochrana jeřábu proti nepříznivým vlivům v jakémkoli prostředí (např. slaná voda/mořské prostředí, vysoká vlhkost, chemické prostředí apod.)

Materiály

Používáme výhradně atestované ocelové materiály vysoké kvality.

Montáž, revize

Montáž našich jeřábů probíhá za účasti kvalifikovaných revizních techniků se specializací na zdvihací zařízení a elektro. Každá instalace je zakončena zatěžkávací zkouškou a následného vystavení protokolu o individuálním přezkoušení a revizní zprávy elektro. Předávací dokumentace je zpracovaná v souladu s ČSN/ISO a zahrnuje také návod k údržbě, obsluze a provozování zařízení včetně předepsaných inspekcí a servisních prohlídek.

Servis

Po předání zařízení poskytujeme všem svým klientům podporu a záruční servis, a to prostřednictvím sítě našich servisních středisek rozprostřené po celé ČR.